Engage Your Visitors!

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Một nền tảng quản lý đầy đủ
cùng với sự tuỳ biến không giới hạn

Tất cả các tính năng và dịch vụ cao cấp luôn luôn sẵn sàng để đưa
tổ chức của bạn lên một tầm cao mới

Tiết kiệm lên đến 18%

Pro Sales

Phù hợp cho cá nhân

Miễn Phí

Lên đến 10 thành viên

circle check
Bảng giá 46

1 nhóm làm việc

circle check
Bảng giá 47

Kết nối khách hàng đa nguồn: Danh bạ, Excel, Google sheet, Web Form

circle check
Bảng giá 48

Quản lý 1.000 khách hàng

circle check
Bảng giá 49

Tracking hành trình khách hàng

circle check
Bảng giá 50

Automation: 1 kịch bản

circle check
Bảng giá 51

Chat đa kênh

circle check
Bảng giá 52

Quản lý đội sale

circle check
Bảng giá 53

Kịch bản phân phối khách hàng tự động

Super Sales

Phù hợp với đội nhóm, sàn nhỏ

200.000đ

/ Thành viên/Tháng

Lên đến 50 thành viên

circle check
Bảng giá 54

Tất cả trong gói Pro Sales

circle check
Bảng giá 55

10 nhóm làm việc

circle check
Bảng giá 56

Kết nối khách hàng đa nguồn: Zalo Form, Facebook Form

circle check
Bảng giá 57

Quản lý 10.000 khách hàng tiềm năng

circle check
Bảng giá 58

Automation: 10 kịch bản

circle check
Bảng giá 59

Kịch bản thu hồi khách hàng tự động

circle check
Bảng giá 60

Xem báo cáo

Enterprise

Phù hợp với các sàn lớn, CĐT, đơn vị PTDA

Liên hệ

Không giới hạn, tuỳ chỉnh theo nhu cầu

circle check
Bảng giá 61

Tất cả trong gói Super Sale

circle check
Bảng giá 62

Không giới hạn nhóm làm việc

circle check
Bảng giá 63

Không giới hạn kết nối khách hàng đa nguồn

circle check
Bảng giá 64

Không giới hạn quản lý khách hàng

circle check
Bảng giá 65

Tuỳ biến linh hoạt kịch bản phân phối và thu hồi khách hàng

circle check
Bảng giá 66

Không giới hạn kịch bản Automation

circle check
Bảng giá 67

Tích hợp AI chatbot

Tiết kiệm lên đến 18%

Pro Sales

Phù hợp cho cá nhân

Miễn Phí

Lên đến 10 thành viên

circle check
Bảng giá 68

1 nhóm làm việc

circle check
Bảng giá 69

Kết nối khách hàng đa nguồn: Danh bạ, Excel, Google sheet, Web Form

circle check
Bảng giá 70

Quản lý 1.000 khách hàng

circle check
Bảng giá 71

Tracking hành trình khách hàng

circle check
Bảng giá 72

Automation: 1 kịch bản

circle check
Bảng giá 73

Chat đa kênh

circle check
Bảng giá 74

Quản lý đội sale

circle check
Bảng giá 75

Kịch bản phân phối khách hàng tự động

Super Sales

Phù hợp với đội nhóm, sàn nhỏ

1.920.000đ

/ Thành viên/Năm

Lên đến 50 thành viên

circle check
Bảng giá 76

Tất cả trong gói Pro Sales

circle check
Bảng giá 77

Custom typography

circle check
Bảng giá 78

10 nhóm làm việc

circle check
Bảng giá 79

Kết nối khách hàng đa nguồn: Zalo Form, Facebook Form

circle check
Bảng giá 80

Quản lý 10.000 khách hàng tiềm năng

circle check
Bảng giá 81

Automation: 10 kịch bản

circle check
Bảng giá 82

Kịch bản thu hồi khách hàng tự động

circle check
Bảng giá 83

Xem báo cáo

Enterprise

Phù hợp với các sàn lớn, CĐT, đơn vị PTDA

Liên hệ

Không giới hạn, tuỳ chỉnh theo nhu cầu

circle check
Bảng giá 84

Tất cả trong gói Super Sale

circle check
Bảng giá 85

Không giới hạn nhóm làm việc

circle check
Bảng giá 86

Không giới hạn kết nối khách hàng đa nguồn

circle check
Bảng giá 87

Không giới hạn quản lý khách hàng

circle check
Bảng giá 88

Tuỳ biến linh hoạt kịch bản phân phối và thu hồi khách hàng

circle check
Bảng giá 89

Không giới hạn kịch bản Automation

circle check
Bảng giá 90

Tích hợp AI chatbot