Engage Your Visitors!

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Coka tích hợp giải pháp

Tìm kiếm khách hàng
hoàn hảo từ 
AZVIDI AGENCY

AZVIDI là đơn vị cung cấp giải pháp MarTech chuyên biệt cho các Chủ đầu tư, Đơn vị phát triển dự án bất động sản trên cả nước, giúp các doanh nghiệp vừa đạt được hiệu quả truyền thông dự án vừa khai thác khách hàng tiềm năng hiệu quả hỗ trợ bán hàng.

customer 1

Coka và AZVIDI

Sự kết hợp hoàn hảo Digital Marketing và Công nghệ

home image 1

AZVIDI AGENCY – GIẢI PHÁP MARTECH

Chuyên biệt dành cho bất động sản

Coka và Azvidi là sự kết hợp hoàn hảo giữa Marketing (Digital Marketing) và Công nghệ trong lĩnh vực bất động sản, giúp doanh nghiệp triển khai hiệu quả quy trình: Marketing – Sale từ tìm kiếm khách hàng đến quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng và bán hàng.

customer 2

Mỗi đồng chi phí – Mỗi đồng hiệu quả

Khi các bước triển khai đều tối ưu

Coka và Azvidi là sự kết hợp hoàn hảo giữa Marketing (Digital Marketing) và Công nghệ trong lĩnh vực bất động sản, giúp doanh nghiệp triển khai hiệu quả quy trình: Marketing – Sale từ tìm kiếm khách hàng đến quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng và bán hàng.

customer 3

Tư vấn
trên nền tảng bigdata

Thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu khách hàng giúp hiểu rõ hơn về đối tượng mục tiêu để xây dựng những kịch bản triển khai Digital Marketing hiệu quả.

customer 3

Tư vấn
trên nền tảng bigdata

customer 3

Tư vấn
trên nền tảng bigdata

customer 3

Tư vấn
trên nền tảng bigdata

customer 3

Tư vấn
trên nền tảng bigdata

customer 3

Tư vấn
trên nền tảng bigdata

Được tin tưởng sử dụng bởi Các chủ đầu tư

Và đơn vị phát triển bất động sản hàng đầu

Coka tự hào là một giải pháp giúp tối ưu hiệu quả khai thác
và chăm sóc khách hàng đã được hơn 30 chủ đầu tư và 20.000 sales sử dụng

slider 1 icon 1
slider 1 icon 2
slider 1 icon 3
slider 1 icon 4
slider 1 icon 5
slider 1 icon 8
slider 1 icon 7
slider 1 icon 6
slider 1 icon 1
slider 1 icon 10
slider 1 icon 11
slider 1 icon 9

CHÚNG TÔI TIN
MỖI VẤN ĐỀ CỦA KHÁCH HÀNG

là mỗi đề bài riêng biệt